אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Dept

Sales Dept

 Billing Dept.

Vertito Billing Dept

 Technical Support

Vertito Support Specialist